1MM TEPELNÉ IZOLACE TK®-THERM USPOŘÍ TEPLO JAKO 10CM POLYSTYRENU

Tepelná izolace staveb termoizolační stěrkou TK®-THERM nabízí výraznou úsporu na vytápění objektů, kdy tepelně izoluje prostory přibližně stejnou měrou, jako 10cm široká vrstva polystyrenu. V zimních měsících tepelná izolace TK®-THERM zajišťuje ochranu prostoru před nežádoucími úniky tepla a zabraňuje tvorbě tepelných mostů; v letních měsících pak chrání prostory naopak před průnikem nežádoucího tepla ze stěn. 
Tepelná izolace TK®-THERM zajišťuje v průběhu celého roku vysokou tepelnou pohodu.

NAŠE SPECIÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA PLATÍ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU


Vlastnosti termoizolační stěrky TK®-THERM

Tepelná izolace TK®-THERM se vyznačuje vynikajícími izolačními schopnostmi ve velmi tenkých vrstvách do 1 mm. Vynikající tepelně izolační vlastnosti termoizolační stěrky TK®-THERM se vyznačují nepropustností chladu a zabraňuje úniku tepla díky vysokému obsahu skleněných kuliček firmy 3M obsahující vzduch jako nejlepší izolant.

Spotřeba :

V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická vydatnost při tloušťce vrstvy 1,0 mm cca 1 m² z 1 litru termoizolační stěrky. 

Doba schnutí :

Doba schnutí je závislá na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti podkladu a tloušťce naneseného materiálu. Doba schnutí vrstvy o tl. 1 mm, při teplotě 22°C je cca 24 hodin. 

Údržba :

Případné povrchové znečištění je možné odstranit rubbenovým hladítkem namočeným ve vodě. Lze jej přemalovat kvalitními interiérovými barvami (MISTRAL, MIPA).

Čištění nářadí :

Štětce, válečky, stěrky, stříkací zařízení a ostatní pomůcky po použití umýt čistou vodou s přidáním odmašťovacího přípravku (např. Jar).

Pracovní oděv :

V případě potřísnění očistit vodou.

Barevné odstíny :

TK®-THERM lze tónovat do barevných odstínů přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti. Jednodušší je po aplikaci TK®-THERM nanést kvalitní interiérovou barvu (MISTRAL, MIPA) v požadovaném odstínu.

Skladování a přeprava :

TK®-THERM skladujte v původních uzavřených obalech a temperovaných suchých skladech při dodržení skladovací teploty od +2ºC do +25ºC. Doporučená teplota při transportu v rozmezí od +2ºC do +55ºC. Nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a intenzivnímu působení tepla. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost :

TK®-THERM lze skladovat po dobu 12 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby při dodržení skladovacích podmínek a předepsané teploty. Po otevření je nutné ihned aplikovat, tedy spotřebovat v co nejkratší době. 

Balení :

Plastové kbelíky 5, 10, 20 a 30 litrů

Stupeň lesku

matový

Jemnost zrna

velmi jemné

Měrná hmotnost

0,38 kg / litr

Měrná hmotnost v suchém stavu

0,20 kg / litr

Tepelná vodivost

λ = 0,02 W / m.K

Přídřžnost k podkladu

1,0 Mpa

Součinitel prostupu tepla

Ust = 0,33 W/m2.K

Tepelný odpor R (m2K/W)

+ 24,9% zlepšení na aplikovaném povrchu

Emisivita

0,92

Prostup vodních par

Sd < 0,7m

Klasifikace reakce na oheň

A2, s2, d0 nehořlavý materiál

Aplikovaná tloušťka

0,8 - 1 mm

Ředění

pitná voda

Teplota okolí při aplikaci

+2ºC až +55ºC

Dodávaná balení

5l , 10l , 20l , 30l

Penetrace

v technickém listu

Specifické vlastnosti :

Tepelně izolační materiál pro zateplení staveb TK®-THERM se díky unikátní technologii vyznačuje výraznými izolačními schopnostmi, a to i ve velmi tenkých vrstvách do 1 mm. Vynikající izolační vlastnosti stěrky  TK®-THERM, která nepropouští a zadržuje chlad, či teplo, je založena na vysokém obsahu skleněných kuliček firmy 3M, které obsahují nejlepší izolant, kterým je vzduch.  TK®-THERM je prodyšný, zamezuje kondenzaci vodních par a výrazně zabraňuje tvorbě plísní. Hmotu lze nanášet na upravené plochy stěrkou, válečkem, štětci nebo stříkáním, kdy Vás při aplikaci překvapí svou výbornou roztíratelností, vysokou přilnavostí, kdy je možné ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat, tedy zahlazovat a následně přemalovat kvalitními interiérovými barvami. Tepelně izolační materiál TK®-THERM lze tónovat do libovolného barevného odstínu přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, doporučujeme však tónování v maximální koncentraci do 10% hmotnosti.