1MM TEPELNÉ IZOLACE TK®-THERM USPOŘÍ TEPLO JAKO 10CM POLYSTYRENU

Tepelná izolace staveb termoizolační stěrkou TK®-THERM nabízí výraznou úsporu na vytápění objektů, kdy tepelně izoluje prostory přibližně stejnou měrou, jako 10cm široká vrstva polystyrenu. V zimních měsících tepelná izolace TK®-THERM zajišťuje ochranu prostoru před nežádoucími úniky tepla a zabraňuje tvorbě tepelných mostů; v letních měsících pak chrání prostory naopak před průnikem nežádoucího tepla ze stěn. 
Tepelná izolace TK®-THERM zajišťuje v průběhu celého roku vysokou tepelnou pohodu.

NAŠE SPECIÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA PLATÍ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU


Aplikace tepelné izolace TK®-THERM

Tepelná izolace TK®-THERM je zvláště vhodný pro veškeré nedostatečně tepelně izolované objekty pro zefektivnění systému vytápění. Termoizolační hmota TK®-THERM přináší výrazné úspory energie nejen ve střídavě či krátkodobě vytápěných objektech, ale i v objektech vytápěných trvale, a to pro výrazné snížení tepelných ztrát. 

TK®-THERM je jedinečným řešením pro místa, pro která požadujeme dosažení zateplení, avšak není možná aplikace vnější izolace či jiné zateplovací postupy. TK®-THERM je tedy zvláště vhodný pro historické objekty či objekty s cennými či atypickými fasádami. Velmi vhodné je pak užití jako tepelné izolace technologických zařízení včetně vypalovacích pecí, chladících boxů či rozvodů nebo potrubí až do teploty 150ºC.

Podklad :

Všechny interiérové povrchy, zejména vápenno cementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo etc. Tepelnou izolaci TK®-THERM je nutné nanášet na pevný, suchý a čistý povrch.

Ředění :

Tepelnou izolaci TK®-THERM dodáváme ve stavu určeném k přímé aplikaci a je tedy možné jej ředit dle potřeby a způsobu aplikace vodou pro snadnější nanášení. Ředění doporučujeme provádět postupně až do dosažení požadované konzistence. Po důkladném promíchání se může ihned aplikovat. 

Jak připravit podklad :

Před aplikací termoizolační stěrky je nutné provést stejnou přípravu, jakou malíř provádí před kvalitním malováním tj. případné odmaštění, zatmelení děr a prasklin, vyrovnání nerovností vyhlazovací stěrkou atd. U nerovných podkladů doporučujeme zatáhnout nerovnosti tmelem a po zatvrdnutí a vybroušení lze nanášet TK®-THERM. Pokud je povrch zasažen plísní, odstraňte plíseň mechanicky, potom ošetřete povrch proti plísňovým přípravkem BOROWOOD Profi a nechte ošetřený povrch vyschnout a následně aplikujte TK®-THERM.

Aplikace na staré omítky : 

Při použití na stávající nátěry a savé povrchy doporučujeme provést penetraci (hloubková penetrace MISTRAL PRIMER ELITE). U vícevrstvých a starších nátěrů doporučujeme ověřit jejich přídržnost k podkladu a případně oškrábat. Po odstranění starých maleb vyspravit omítku a provést 1x nátěr bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000.

Aplikace na nové omítky : 

U nových omítek stačí ve většině případů pouze obrousit a aplikovat 1x nátěr bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000. V případě dosažení požadovaných barevných odstínů doporučujeme použít kvalitní interiérové barvy MISTRAL, MIPA.

Kovové a nesavé povrchy : 

Kovové povrchy opatřit základním antikorozním nátěrem AR 21-29 a následně aplikovat pojivový můstek MISTRAL-omítkový podklad. Po zaschnutí tepelné izolace TK®-THERM lze aplikovat vrchní ochranné nátěry.

Aplikace na podlahy : 

TK®-THERM se nanáší na napenetrovaný povrch stěrkou. Následně může proběhnout pokládka dlažby nebo jiného typu podlahové krytiny, podlahové topení, atd. Pod koberec nebo PVC krytiny je nutné TK®-THERM uzavřít samonivelační stěrkou pro dosažení zpevnění povrchu a zejména pro ochranu termoizolační stěrky. 

Aplikace :

Termoizolační hmotu TK®-THERM je důležité nanášet v souvislé vrstvě. Po aplikaci by měla zůstat na podkladu jednotná tloušťka naneseného materiálu. Pokud aplikujeme stěrku na ucelené plochy, tak je důležité aplikovat TK®-THERM i na přilehlé stěny nebo strop (přesah cca 20-40 cm) z důvodu omezení teleného přechodu mezi obvodovými a vnitřními stěnami a zabránění srážení vodních par v rozích místnosti. 

TK®-THERM se nanáší na upravené plochy :

  • válečkem nebo štětcem
  • stěrkou
  • nástřikem

TK®-THERM se ředí vodou dle způsobu aplikace :

Válečkem  : doporučujeme ředit do konzistence malířské barvy až 35% vodou. Čím řidší je termoizolační materiál, tím jemnější je jeho struktura na zdi. Poté, co tepelnou izolaci necháte vzaschnutí minimálně 24 hodin lze povrch TK®-THERM zahladit rubbenovým hladítkem. 

Stěrkou  : není nutné ředění, ale dle potřeby můžeme ředit až 20% vodou. Případné vzniklé nerovnosti po zaschnutí zahladit rubbenovým hladítkem. 

Stříkáním : ředit do 25% vodou dle typu použitého stříkacího zařízení. 

Vzduchové stříkání  : doporučujeme použít trysku o ø 1,7-2,0 mm, tlak 5 Mpa. Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností. 

Vysokotlaké stříkání  : Jednoduchost každé aplikace závisí na manuální zručnosti pracovníka. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při míchání mechanickým zařízením jako jsou např. vrtačky nebo spec. míchadla. Při vyšších otáčkách může dojít k poškození struktury použitého plniva a tím ke snížení účinnosti zateplení.

Aplikace termoizolačního materiálu TK®-THERM